Пільговий кредит на освіту

Кожного року зростає кількість українців, які здобувають освіту за гроші. Щоправда, коштує це недешево. Але є вихід – взяти кредит у банку. Більше того, існує пільгове кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти.
Хто може отримати пільговий кредит
Процедура та умови пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, що провадять
освітню діяльність на території України, визначено Порядком пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 29.08.2018 № 673 (далі – Порядок).

Пільгове кредитування надається особам, які зараховані на навчання для здобуття професійно-технічної або вищої освіти за денною або заочною формою на підставі угод,
укладених між навчальним закладом та фізичною або юридичною особою, а саме:
1. Пільговий довгостроковий кредит для здобуття професійно-технічної або вищої освіти надається в порядку державної цільової підтримки для здобуття професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», – студентам (курсантам) вищих та професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності, з числа осіб, визначених
пунктом 1 Порядку та умов надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 975, а саме:
 особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та їхнім дітям;
 дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а також
дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії,
прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;
 дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;
 дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення.
2. Пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти, передбачений частиною третьою статті 11 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», – студентам вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річного транспорту, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 506, до досягнення ними 35 років;
3. Цільовий пільговий державний кредит для здобуття вищої освіти, передбачений пунктом 26 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту», – студентам вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського і річного транспорту, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 506.
Порядок отримання пільгового кредиту
Приймальна комісія навчального закладу за результатами складання вступних випробувань та на підставі письмової заяви вступника приймає рішення щодо його
зарахування до навчального закладу з оплатою навчання за рахунок пільгового кредитування. Пунктом 11 визначено категорії осіб, які мають переваги під час прийняття рішення
щодо пільгового кредитування за наявності однакових підстав (результатів вступних випробувань для вступників або результатів навчання для здобувачів вищої освіти). Так,
до таких осіб, зокрема віднесено дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю I-III групи, дітей з малозабезпечених сімей та інших.
Кошти для пільгового кредитування  надаються одержувачу кредиту на підставі угоди між таким одержувачем та навчальним закладом в особі його керівника.
У разі коли одержувач кредиту є неповнолітньою особою, угода укладається з одним з його батьків або з особою, яка є його законним представником. Після досягнення
одержувачем кредиту повноліття він укладає з навчальним закладом угоду із збереженням всіх істотних умов попередньої угоди.
Для укладення угоди одержувач кредиту (у разі, коли він є неповнолітньою особою,— один з його батьків або особа, яка є його законним представником) подає до
навчального закладу свій паспорт та довідку про присвоєння йому реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карти платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і
мають відмітку в паспорті). Одержувачі кредиту, відраховані в установленому порядку з навчального закладу дозакінчення ними навчання, втрачають право на навчання за рахунок пільгового кредитування у разі подальшого зарахування або продовження навчання у будь-якому навчальному закладі такого ж типу, крім випадку переведення в установленому
законодавством порядку одержувача кредиту до іншого навчального закладу на навчання за тим же освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем освіти. У такому випадку одержувач
кредиту укладає угоду з навчальним закладом, до якого його переведено на навчання, із збереженням всіх істотних умов попередньої угоди.
Детальніше читайте за посиланням:
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiyi/pilgovyj-kredyt-na-osvitu/
Нагадаємо, що отримати безоплатну правову консультацію Ви можете звернувшись до Козятинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює з понеділка по п”ятницю з 08-00 до 17-00, за адресою: Вінницька обл., м. Козятин, вул.. Г. Майдану, 32 тел. (04342) 2-00-17, 2-02-07.
Єдиний всеукраїнський телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*